Turneringsbestemmelser

Tilmelding

Tilmeldingslister oprettes på Golfbox senest 3 uger før turneringstidspunkt. Tilmelding sker på Golfbox eller ved henvendelse til Sekretariatet. Sidste tilmeldingsfrist fremgår af Golfbox. Ved overtegning optages de senest tilmeldte på venteliste. Tilmeldingen er bindende. Tilmelding efter fristens udløb accepteres kun, såfremt turneringslederen skønner det muligt.
 
Startliste
Opslås i klubhuset og på Golfbox normalt senest 2 dage før turneringen.
 
Afbud/udeblivelse
Efter startlistens udarbejdelse kan gyldigt afbud kun ske til turneringslederen direkte og kun mod betaling af turneringsfee. Gyldigt afbud skal meddeles turneringsledelsen senest 1 time før turneringens start, som er tidspunktet for 1. holds tee-off. Afbud senere end 1 time før første start eller udeblivelse uden afbud kan medføre sanktioner, som fastsættes af Turneringsudvalget i henhold til Dansk Golf Unions bestemmelser.
 
På turneringsdagen
Scorekort skal afhentes senest 25 minutter før start, og spilleren skal være på teestedet senest 5 minutter før start. Ved for sent fremmøde følges golfreglerne (6-3).
 
Rækkeinddeling
Der spilles normalt i 4 eller 5 rækker, heraf eventuelt en juniorrække (mindst 4 deltagere). Rækkeinddelingen fremgår af turnerings-propositionerne
 
Turneringens afgørelse
Nettoturneringer: I tilfælde af points-lighed er spilleren med laveste handicap vinder. Er der også lighed her benyttes matematisk metode: Sidste 9/6/3/1 hul er afgørende. Er der stadig lighed afgøres placeringen ved lodtrækning
Bruttoslagspilsturneringer: I tilfælde af slaglighed er spilleren med højeste handicap vinder. Er der også lighed her benyttes matematisk metode. Er der stadig lighed afgøres placeringen ved lodtrækning
 
Præmieoverrækkelse
Turneringslederen er ansvarlig for præmie-overrækkelsen, der normalt skal finde stedumiddelbart efter turneringens afslutning.
Personligt fremmøde ved præmieoverrækkelsen forudsættes. I modsat fald bibeholdes placeringen,hvorimod præmien fortabes og præmierækken forskydes tilsvarende.
 
Turneringsledelse
Turneringsledelsen for den enkelte turnering er ansvarlig for, at turneringen afvikles som angivet i turneringsprogrammet og i overensstemmelse med turneringsudvalgets vedtagelse.
Turneringslederen er bemyndiget til under turneringen at træffe afgørelser på turneringsudvalgets vegne. Turneringslederen fungerer som turneringens dommer (golfregel 34-2).
 
Banelukning
Vil være bekendtgjort på Golfbox.
 
Private turneringer (med banelukning)
Ansøgninger om private turneringer indsendes til Sekretariatet senest 4 uger før spilledagen. Først efter godkendelse fra Turneringsudvalget kan turneringen finde sted. Sekretariatet foranstalter et opslag om sådanne turneringer i Golfbox, normalt senest 3 uger før turneringen afvikles.
 
Turneringer, hvor banen ikke er lukket
Der bør altid vises hensyn til spillere, der deltager i en turnering, fx løbende hulspilsturnering. Husk de alm. regler om at lukke hurtigere spillende igennem.
Overtrædelse kan medføre karantæne.
 
Turneringsudvalget forbeholder sig ret til ændringer.
 
Huskeseddel vedr. turneringer:
Læs evt. opslag/propositioner vedr. turneringen igennem forud for tilmelding
  • På dagen: Mød i god tid og medbring gerne aftalte penge til turneringsfee
  • Mød op i god tid på teestedet
  • Efter runden: Husk at kontrollere scorekortet (antal slag), få det underskrevet og aflever hele holdets scorekort samlet!
  • Husk: Spilleren skal omregne alle slagspilsresultater til stableford points.
Ovenstående er standard turneringsbestemmelser
Turneringsudvalget kan vælge at ændre betingelserne til den enkelte turnering. Dette vil fremgå af turneringspropositionerne
 
Turneringsudvalget – Januar 2014
Hovedsponsor
Sparbank logo
Sponsorer
Bestil dit golfhæfte i klubben - så støtter du også os. ...
Frit drop fra alle spor og dræn render....
Der spillers med OPLÆG på alle kortklippede arealer (fair...
Skivegolfklub på facebook
Skivegolfklub ungdom på facebook
Find vej til Skive Golfklub
Anbefal Skive Golfklub på facebook
Bravo Golf
Skive golfbane

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her