Lokalregler

Gældende for spil i Skive Golfklub

Banemarkeringer:
• Hvide pæle: Out of bounds
• Røde pæle: Strafområde
• Blå pæle: Areal under reparation
• Grøn top på pælen: Område med spilforbud

(Alle markeringer er til midt green (luftlinje))

Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet:
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet.  “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.

Pæle m.v. som ikke flytbare forhindringer:
Alle røde og blå pæle/plader, afstandsmarkeringer, skilte, borde, bænke og affaldsspande, behandles som ikke flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

Intern Out of Bounds:

Out of bounds, hvor der ikke er hvide pæle
Hul 1 og 2 – nærmeste asfaltkant på cykelstien til Hem.
Hul 3, 4, 7,8,9 og 13 – skel til mark, hvilket vil sige, at læhegn er en del af banen.
Hul 10 – nærmeste kant af cykelstien til Glyngøre.
Hul 16,17 og 18 – nærmeste kant af den grusbelagte køresti mellem klubhus og Pplads
for enden af hul 8.
Interne out of bounds, hvor der er pæle
På hul 1 og 18 mod drivingrange.
Mellem hul 10 og 11, når du spiller hul 10.
Mellem hul 11 og 14, når du spiller hul 11.

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf (tabt hul i hulspil og 2 strafslag i slagspil)

-------------------------------------------------------------------------------

Gruppestørrelse:
Der tillades kun grupper på max. 4 bolde. I enkelte turneringer, hvor der spilles greensome eller foursome, kan bestyrelsen tillade grupper på 6 personer (kun 3 bolde færdigspilles)

Regler for startorden:
Starttider bookes og bekræftes i Golfbox

Fortrin:
Grupper, der spiller en fuld runde (hul 1 til hul 18), har ret til at gå igennem en gruppe, der ikke spiller en fuld runde.
2-bolde har dog ikke fortrin LØR/SØN- og HELLIGDAGE (Der opfordres til at spille 3- eller 4-bolde).

Enlige golfspillere har aldrig fortrin og skal lade 2-, 3- og 4-bolde gå igennem. Er der mange spillere på banen, bør man afstå fra at spille alene og i 2-bolde.

Grupper på højere hul-nummer har normalt spillefortrin (sikkerhed). Ved tilladelse til start på andre huller, har spillere kommende fra lavere hul-nummer fortrin.

Erfaringstider - uanset spillestyrke - ved afvikling af en fuld runde:
2-bolde: 3 timer
3-bolde: 3½ time
4-bolde: 4 timer

Fletteregel på hul 17:
Spillere, der kommer fra hul 16 har fortrin, men der flettes med spillere, der kommer fra hul 7. Vis smidighed og hensyn og brug gerne "glidende gennemgang", hvor begge hold slår ud, hvorefter holdet fra hul 16 fortsætter, mens spillerne fra hul 7 følger efter.

Lokalregler godkendt af DGU januar 2019 – Baneudvalget

Log ind på Golfbox

Login til Skive golfklub
Hjælp til login
Hovedsponsor - Spar Nord

Skive Golfklub

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her