DER MÅ SPILLES PÅ HUL 8-16  / HUL 1-7, 17 & 18 & DRIVING RANGE ER LUKKET.

×

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 26. november 2019 kl 19.00 i Spar Nords kantine.


INDKALDELSE

Til medlemmer af Skive Golfklub        08 NOV 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. ​Husk venligst tilmelding via Golfbox her

Tirsdag den 26. november 2019 - kl. 19.00


I Spar Nords Kantine med dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.          Valg af dirigent

2.          Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3.          Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

4.          Forslag fra bestyrelsen

5.          Forslag fra medlemmerne

6.          Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Palle H. Nielsen

Steen Krarup

7.          Valg af handicapkomité.

På valg er:

Eske Christensen

Poul Risager Rasmussen 

8.          Valg af revisor

9.          Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Steen Krarup

Formand

P.S.

Spar Nord er vært ved kaffe med brød

Forslag fra medlemmerne skal iflg. vedtægternes § 8 være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen (MAN 18 NOV)

Modtagne forslag, herunder forslag til valg vil blive bekendtgjort her på siden senest TIR 19 NOV

Regnskabet vil kunne afhentes på Sekretariatet fra TIR 19 NOV og vil i øvrigt kunne findes HER


 

 

Log ind på Golfbox

Skive golfklub
Hjælp til login
Skive Golfklub

Skive Golfklub

Dynamic-it leverandr af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her