Kontingent 2019

Har du tidligere været medlem i en anden DGU golfklub og ønsker at indmelde dig i Skive Golfklub, bedes du udfylde nedenstående indmeldelsesblanket og aflevere eller sende den til kontoret. Herefter vil du blive indmeldt i klubben og du modtager automatisk DGU kort samt kontingentopkrævning.

Er du nybegyndere henvises der til Begynderinfo her på hjemmesiden. 

Årskontingent resten af 2019

    Pr. 1. juli Pr. 1. aug
Bambino (3-9 år) Kr. 300,00 300,00
Junior 10 - 18 år Kr. 850,00 700,00
Ung-Senior 19 - 25 år* Kr. 2.125,00 1.750,00
Ung-Senior 26 - 30 år* Kr. 2.550,00 2.100,00
Senior Kr. 3.200,00 2.400,00
Flex medlem** Kr. 1.000,00 1.000,00
Long distance Kr. 2.000,00 2.000,00

* Ung-senior

Vi har to grupper af ung-senior kategorien. Fra og med det år du fylder 19 år, til og med det år du fylder 25 år. Og fra og med det år du fylder 26 år til og med det år du fylder 30 år.
Satserne vil også gælde hvis du er under uddannelse efter du er fyldt 30, du skal dog fremvise studiekort eller lærlingekontrakt og bevis på at du modtager SU til kontoret

Alle priser er inkl. brug af træningsbolde. Kontingentet opkræves en gang årligt, ultimo januar, med betaling primo februar.

** Flex medlem

Som Flex medlem har du ret til at benytte klubbens træningsfaciliteter. 
Du har spilleret på de DGU baner der modtager flex medlemmer, mod betaling af banens fastsatte green fee pris for flex medlemskab. 
Du kan deltage i Skive Golfkubs turneringer mod betaling af kr. 200,- eller en green fee voucher. Du kan ikke deltage i Frit Spils ordningen og i Regionsgolf. Du kan heller ikke udnytte de greenfeaftaler Skive Golfklub har med andre klubber.

På kontoret sælges green fee til flex medlemmer med rabat. Kontakt Pernille 


§4. UDMELDELSE. Ønsker et medlem at udmelde sig eller overgå til en anden, lavere medlemskategori, må begæring herom skriftligt fremsættes til klubben inden udgangen af november måned. Ved fremsendelse med elektronisk post er denne først gyldig når klubben har kvitteret for modtagelse ved besvarelse med elektronisk post. Udmeldelsen gælder pr. 31. december. Udmeldelse senere end udgangen af november måned kan indtil den 31. januar begæres mod betaling af et gebyr på kr. 1.500,- samt 1/12 af medlemskontingent pr. påbegyndt måned. 

Indmeldelsesblanket udfyldes og sendes til kontoret.

Sponsorer
Lejeforbedring på kortklippede arealer (fairways og for g...
GREEN FEE PRISEN I UGE 28 ER ALLE DAGE KR. 50,-...
DET ER IKKE MULIGT AT SPILLE 9 HULLER UNDER SKIVE GOLF FE...
Skivegolfklub på facebook
Skivegolfklub ungdom på facebook
Find vej til Skive Golfklub
Anbefal Skive Golfklub på facebook
Bravo Golf
Skive golfbane

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her