Begynderinfo

Al begyndelse er svær!

Også at finde ud af, hvordan du skal forholde dig, når du ønsker at starte som begynder i Skive Golfklub.
Herunder giver dig på en let forståelig måde svar på mange af de spørgsmål, som altid dukker op.
Den information, skulle gerne give dig et indblik i, hvad denne sport går ud på, og i særdeleshed, hvordan et begynderforløb gennemføres i Skive Golfklub.

I løbet af året afholder Skive Golfklub flere Åbent Hus arrangementer, bl.a GOLFENS DAG (14. april 2024) som er DGUs landsdækkende rekrutterings dag.
Åbnet Hus arrangementer er en god måde at starte op på golf, da du her for al information samlet samt har mulighed for at prøve at spille inden opstart. Følg med på golfklubbens Facebook side samt avisen hvor dato annonceres.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille på kontoret på kontor@skivegolfklub.dk eller på tlf.nr. 97 52 44 09 eller en af begynderudvalgets medlemmer.

Begynderudvalget ser frem til at møde dig.

Rigtig god fornøjelse!

PRØVEMEDLEMSKAB

Når du har betalt dit indmeldelsesgebyr i Skive Golfklub er du prøvemedlem i hele kalenderåret. Første år som begynder er du prøvemedlem. De 2 efterfølgende år kan du vælge et 2. års og 3. års begyndermedlemskab til reduceret pris og spillerettighed alene til 9 huller. Klubben udstyrer dig den første træningsdag med et GRØNT uddannelseskort. Det skal medbringes, når du deltager i en aktivitet under din uddannelse. Du skal også medbringe det grønne kort, når du er på banen til evt. fremvisning for banekontrollen. Efter endt begynderforløb modtager du et digitalt DGU-kort.

BEGYNDERFORLØBET

Alle begyndere skal gennemføre:

*  1 x baneintroduktion. Gennemføres af begynderudvalget / Mentor.

*  6 x træningslektioner á 1 time – heraf 2 x spil på 9-hulsbanen. Gennemføres af klubbens træner.

*  1 x regellektion – regelprøve tages individuelt på DGUs hjemmeside. Klubben modtager automatisk resultatet.

*  Minimum 1 x spil på 9-hulsbanen sammen med en rutineret spiller. Heraf skal som minimum én runde spilles i en begynderturnering (”Kaffeturnering”) om onsdagen ved spilformen Greensome eller én runde i Søndagsturneringen  som individuel stableford. Du opfordres dog til at deltage i så mange begynderturneringer som muligt i løbet af sæsonen. Jo flere – jo mere rutineret bliver du til at begå dig på banen og til selve spillet. Du må spille på banen ledsaget af en øvet spiller efter at 2. træningslektion er gennemført.

BEGYNDERFORLØB og medlemskab af golfklubben
Opstart igen MANDAG den 10. juni kl. 18.00

I Skive Golfklub er du prøvemedlem under din golfuddannelse indtil du modtager golfkørekortet (DGU-kortet).

BEGYNDERHOLD

Der starter nye begynderhold op løbende hen over sæsonen. Begynderholdene kører på eftermiddage/aftener. Formiddagshold kører tirsdag og torsdag.
Der kan max være 6 deltagere på holdet og startes ved min 3 deltagere. Kontakt kontoret for aktuelt status på begynderholdene. Tlf 9752 4409 eller pr. mail kontor@skivegolfklub.dk

INDMELDELSE

Ønsker du at tilmelde dig et begynderhold, skal du udfylde en indmeldelsesblanket og maile den til KONTORET.
Du vil derefter blive sat på det ønskede begynderhold og modtager en mail med medlemsnr, info om opstart og en faktura samt kopi af din indmeldesesblanket, hvor du særligt skal være opmærksom på, at udmeldelse skal ske skriftligt til kontoret senest 30. november i kalenderåret. (Fremhævet med GULT herpå)

KLIK HER FÅ AT UDSKRIVE INDMELDELSES BLANKETTEN

I 2024 tilbyder vi et nyt koncept KVINDER & GOLF / MÆND & GOLF - Klik på golfbolden herunder for at læse mere

       

DGU-kort

Det grønne uddannelseskort med underskrift ud for alle aktiviteter, er dokumentation for, at du har gennemført golfuddannelsen i Skive Golfklub. Uddannelseskortet afleveres på kontoret, der bestiller DGU-kortet, hvorefter du vil modtage digitalt medlemskab fra DGU.

UDSTYR

Du behøver ikke et komplet sæt golfudstyr for at starte som prøvemedlem i Skive Golfklub, men du skal dog kunne spille med dit ”eget sæt” golfudstyr for at gennemføre spil på banen under begynderturneringerne, da golfreglerne foreskriver, at man ikke må ”dele udstyr” under en golfrunde.

Før du køber udstyr anbefales det meget kraftigt, at du rådfører dig med klubbens træner, der kan rådgive dig med typevalg, prisniveau osv. ud fra sit kendskab til netop dit golfsving, din formåen og hvor meget du vil lægge i sporten. Klubben tilbyder desuden, at du gratis kan låne udstyr af klubben under din træning. Vi har udstyr til såvel børn, damer og herrer. Lånt udstyr fra klubben afleveres rengjort og må ikke forlade klubbens område.

KAFFETURNERING / SØNDAGSTURNERING

Kaffeturneringer om onsdagen - også kaldet Greensome – spilles over 9 huller som en stableford turnering fra rød tee, hvor en begynder danner par med en øvet spiller, der kan vejlede om reglerne og etikette samt færden på banen i øvrigt. På hvert hul slår begge spillere en bold ud fra teestedet, man vælger, hvilken bold man vil spille videre med, og samler den anden op. Herefter skiftes man til at slå til den valgte bold indtil den er i hul eller den samles op.

Efter turneringen mødes vi alle til hyggeligt samvær i klubhuset, og så snart sidste bold er i klubhuset og har afleveret scorekort, vil turneringslederen gennemføre præmieoverrækkelse samt afklare af evt. spørgsmål til spillet, reglerne, etikette o.l. Sponsorerne bidrager med kaffe og brød – deraf navnet på turneringen.

Søndagsturnering - singleturnering - spilles over 9 huller fra blå tee. Her går en begynder altid i bold med 1-2 øvet spiller fra klubben. Alle spiller sin egen bold fra tee og til den er i hul, alt efter hvilket spiller handicap spilleren har. Når alle ekstra slag er brugt op, samles bolden op.
Efter turneringen er der fælles afslutning i klubhuset, med præmieoverrækkelse og afklaring af evt spørgsmål omkring turneringen.

Ved begynderturneringen er der fælles start (gun-start) på flere huller samtidigt, herved skulle alle hold komme ”hjem” på næsten samme tid.

Det er gratis at deltage i kaffe/ begynderturneringerne.
Tilmelding skal gøres i Golfbox - kontakt evt. din Tovholder, Mentor eller Pernille på kontoret de første par gange.

Du kan læse mere om at færdes på banen HER

Et sportsligt fair handicapsystem

Vi har et unikt handicapsystem, hvorefter du kan spille på lige fod med andre, mere øvede spillere og elitespillere.

Handicap er groft sagt et tal, der udtrykker en spillers spillestyrke, ved at tildele den mindre øvede spiller et antal slag (handicap) på forhånd. Med denne tildeling af slag til den mindre rutinerede spiller, bliver det dagsformen, der bliver udslagsgivende for resultatet. Regulering lærer du under uddannelsesforløbet. 

UDMELDELSE

Ønsker du ikke at fortsætte et medlemskab i næste kalenderår, skal en udmeldelse være kontoret skriftligt i hænde senest den 30. november i året før kontingentåret (kalenderår).  Du overgår ellers automatisk til aldersvarende medlemskategori.   

NYTTIGE LINKS

DGU - Dansk Golf Union

Golf.dk

GOLFREGLER - R&A
GOLFREGLER SOM APP

Log ind på Golfbox

Login til Skive golfklub
Hjælp til login
Hovedsponsor - Spar Nord

Skive Golfklub

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her