Begynderinfo

Al begyndelse er svær!

Også at finde ud af, hvordan du skal forholde dig, når du ønsker at starte som begynder i Skive Golfklub.
Herunder giver dig på en let forståelig måde svar på mange af de spørgsmål, som altid dukker op.
Den information, skulle gerne give dig et indblik i, hvad denne sport går ud på, og i særdeleshed, hvordan et begynderforløb gennemføres i Skive Golfklub.

I løbet af året afholder Skive Golfklub flere Åbent Hus arrangementer, bl.a GOLFENS DAG, som er DGUs landsdækkende rekrutterings dag. Åbnet Hus arrangementer er en god måde at starte op på golf, da du her for al information samlet samt har mulighed for at prøve at spille inden opstart. Følg med på golfklubbens Facebook side samt avisen hvor dato annonceres.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på kontor@skivegolfklub.dk eller på tlf.nr. 97 52 44 09 eller en af begynderudvalgets medlemmer.

Begynderudvalget ser frem til at møde dig.

Rigtig god fornøjelse!
 

BEGYNDERFORLØBET

Alle begyndere skal gennemføre:

- 1 x baneintroduktion. Gennemføres af begynderudvalget. Mentor introduceres for holdet.

- 4 x træningslektioner á 1½ time. Gennemføres af klubbens træner.

- 1 x regellektionr -  afsluttes med en individuel regelprøve. Gennemføres på DGU´s hjemmeside KLIK her for at komme til REGELPRØVE

- 3 x spil på 9-hulsbanen sammen med en rutineret spiller. Heraf skal som minimum én runde spilles i begynderturneringen om onsdagen ved spilformen greensome og én runde i begynderturneringen om søndagen som individuel stablefordturnering. Den tredje er efter eget valg og kan fx gennemføres sammen med én af klubbens øvede spillere.
Du opfordres dog til at deltage i så mange begynderturneringer som muligt i løbet af sæsonen. Jo flere – jo bedre bliver du til at begå dig på banen og til selve spillet.

Du må spille på banen ledsaget af en øvet spiller efter at 2. træningslektion er gennemført.

BEGYNDERFORLØB og medlemskab af golfklubben - løbende opstart - kontakt klubben for evt individuel opstart.

I Skive Golfklub er du prøvemedlem under din golfuddannelse indtil du modtager golfkørekortet (DGU-kortet). Klubben udstyrer dig den første træningsdag med et GRØNT uddannelseskort, der altid skal medbringes under din uddannelse. Samtidigt får du udleveret et bagmærke, der skal bæres synligt på din Bag. Begge dele skal på forlangende kunne fremvises for banekontrollen.

BEGYNDERHOLD

Der starter nye begynderhold op i løbet af august. Begynderholdene kører på eftermiddage/aften mandag, onsdag og torsdag. Formiddagshold kører tirsdag og torsdag.
Der kan max være 6 deltagere på holdet. Kontakt kontoret for aktuelt status på begynderholdene. Tlf 9752 4409 eller pr. mail kontor@skivegolfklub.dk


INDMELDELSE

Ønsker du at tilmelde dig et begynderhold, skal du udfylde en indmeldelsesbalnket og maile til KONTORET
Du vil derefter blive sat på det ønskede begynderhold og modtager en mail med medlemsnr, info om opstart og en faktura.

KLIK HER FÅ AT UDSKRIVE INDMELDELSES BLANKETTEN

UDSTYR

Du behøver ikke et komplet sæt golfudstyr for at starte som prøvemedlem i Skive Golfklub, men du skal dog kunne spille med dit ”eget sæt” golfudstyr for at gennemføre spil på banen under begynderturneringerne, da golfreglerne foreskriver, at man ikke må ”dele udstyr” under en golfrunde.

Før du køber udstyr anbefales det, at du rådfører dig med klubbens træner, der kan rådgive dig med typevalg, prisniveau osv. ud fra sit kendskab til netop dit golfsving, din formåen og hvor meget du vil lægge i sporten.

Klubben tilbyder endvidere, at du gratis kan låne udstyr af klubben under din træning. Lånt udstyr fra klubben afleveres rengjort og må ikke forlade klubbens område.
Vi anbefaler god sko, fx kondisko når du spiller golf.


KAFFETURNERING / BEGYNDERTURNERING

Kaffeturneringer om onsdagen - også kaldet Greensome – spilles over 9 huller som en stableford turnering fra rød tee, hvor en begynder danner par med en øvet spiller, der kan vejlede om reglerne og etikette samt færden på banen i øvrigt. På hvert hul slår begge spillere en bold ud fra teestedet, man vælger, hvilken bold man vil spille videre med, og samler den anden op. Herefter skiftes man til at slå til den valgte bold indtil den er i hul eller den samles op.

Efter turneringen mødes vi alle til hyggeligt samvær i klubhuset, og så snart sidste bold er i klubhuset og har afleveret scorekort, vil turneringslederen gennemføre præmieoverrækkelse samt afklare af evt. spørgsmål til spillet, reglerne, etikette o.l. Sponsorerne bidrager med kaffe og brød – deraf navnet på turneringen.

Begynderturnering om søndagen - singelturnering - spilles over 9 huller fra blå tee. Her går en begyndere altid i bold med 1-2 øvet spiller fra klubben. Alle spiller sin egen bold fra tee og til den er i hul, alt efter hvilket spiller handicap spilleren har. Når alle ekstra slag er brugt op, samles bolden op.
Efter turneringen er der fælles afslutning i klubhuset, med præmieoverrækkelse og afklaring af evt spørgsmål omkring turneringen.

Ved begynderturneringen er der fælles start (gun-start) på flere huller samtidigt, herved skulle alle hold komme ”hjem” på næsten samme tid.

Det er gratis at deltage i kaffe/ begynderturneringerne.
Tilmelding skal gøres i Golfbox - kontakt evt Pernille på kontoret de første par gange.

Log ind på Golfbox

Login til Skive golfklub
Hjælp til login
Hovedsponsor - Spar Nord

Skive Golfklub

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her