Regelundervisning for begyndere

Før du deltager i regelundervisning, skal du som forberedelse, have læse de 2 udleverede bøger: ”Kom i gang - golf for begyndere” og ”Golf i tegninger og bobler 2”, samt have gennemført Baneintroduktion og de 2 første træningslektioner ved træneren.

Regellektionerne indeholder:

Regellektionerne varer ca. 2½ time pr. gang.
Regel 1:
Teoretisk gennemgang af golfreglerne og golf etikette i klubbens lokaler.
Regel 2:
Golfreglerne i praksis ved forevisning på banen.
Afsluttende DGU regelprøve. Tages individuelt på DGUs hjemmeside.
Følg linket for at komme til REGELPRØVEN

Du skal i regelprøven besvare i alt 20 spørgsmål, som handler om de situationer, du kan komme i på en golfbane. Når du har svaret på alle spørgsmålene, vil du få besked om, hvilke spørgsmål du har besvaret forkert. Dernæst vil du blive bedt om at svare på de spørgsmål igen. Når du har svaret rigtigt på alle spørgsmål vil dit resultat blive sendt til begynderudvalget i din golfklub, som nu kan se, at du har bestået regelprøven
Ovennævnte materiale udleveres ved indmeldelse.  

Log ind på Golfbox

Skive golfklub
Hjælp til login
Skive Golfklub

Skive Golfklub

Dynamic-it leverandr af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her