Mentorordningen

Begynderudvalget ønsker at have en mentor tilknyttet hvert begynderhold.

Formålet med mentorordningen i Skive Golfklub er, at begynderen har en person at støtte sig til, som kan råde og vejlede om den første svære tid i klubben under begynderforløbet, indtil det grønne kort afleveres på kontoret.

Det tilstræbes, at mentoren er til stede i golfklubben, når begynderen deltager i baneintroduktion eller træningslektionerne. Hvert nyt træningshold er på op til 6 begyndere, og der er knyttet minimum én mentor hertil.

Mentoren fungerer som bindeled til klubben og kan råde begynderen i alle forhold om træning, regelspørgsmål og regelundervisning, spil på banen, Golfbox herunder bookning af tid og til turneringer, regler og etikette samt integration af begynderen i det sociale liv i klubben. Klubbens sociale liv tillægges stor værdi for klubben, og er med til, at nye medlemmer synes godt om at starte i Skive Golfklub. Hvis mentoren ikke har svar på rede hånd, vil han eller hun kunne finde den rigtige at spørge til råds.

Sponsorer
Bestil dit golfhæfte i klubben - så støtter du også os. ...
Skivegolfklub på facebook
Skivegolfklub ungdom på facebook
Find vej til Skive Golfklub
Anbefal Skive Golfklub på facebook
Bravo Golf
Skive golfbane