Indkaldelse

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. ?
Husk venligst tilmelding via Golfbox - klik her.

Tirsdag den 27. november 2018 - kl. 19.00

Spar Nord’s Kantine med dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.          Valg af dirigent

2.          Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3.          Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

4.          Forslag fra bestyrelsen

5.          Forslag fra medlemmerne

6.          Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

 • Arne Nielsen (modtager genvalg)
 • Vagn Ramsdahl (modtager genvalg)
 • Lars Trustrup (modtager genvalg) 
 • Eva Jensen (modtager ikke genvalg)

7.          Valg af handicapkomité.

På valg er:

 • Eske Christensen (formand) (modtager genvalg)
 • Poul Risager Rasmussen (modtager genvalg)

8.          Valg af revisor

 • Bestyrelsen forslår genvalg af Dansk Revision

9.          Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Steen Krarup

Formand

P.S.

 • Spar Nord er vært ved kaffe med brød
 • Forslag fra medlemmerne skal iflg. vedtægternes § 8 være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen (MAN 19 NOV)
 • Modtagne forslag, herunder forslag til valg vil blive bekendtgjort på www.skivegolfklub.dk senest TIR 20 NOV
 • Regnskabet vil kunne afhentes på Sekretariatet fra TIRS 20 NOV og vil i øvrigt kunne findes på www.skivegolfklub.dk under ”Klubinfo/Generalforsamling”
Sponsorer
Bestil dit golfhæfte i klubben - så støtter du også os. ...
Frit drop fra alle spor og dræn render....
Der spillers med OPLÆG på alle kortklippede arealer (fair...
Skivegolfklub på facebook
Skivegolfklub ungdom på facebook
Find vej til Skive Golfklub
Anbefal Skive Golfklub på facebook
Bravo Golf
Skive golfbane

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her