Beretning 2019

Bestyrelsens Beretning for 2019

(givet - i uddrag - af formanden på den ordinære generalforsamling 26. november 2019)

 

Undertegnede har været medlem af bestyrelsen i Skive Golfklub i tre perioder samlet knap 19 år, heraf formand i godt 15 år. Dette er således min 15. beretning.

Det kniber med deltagelse i mange danske idrætsforeningers generalforsamlinger. Det gælder ikke i Skive Golfklub. Derfor dejligt at se så mange i aften (ca. 90).

Beretningen er som vanligt et kort tilbageblik på sæsonen, en opsummering af væsentlige begivenheder i perioden siden sidste generalforsamling, samt lidt om fremtiden.

 

Væsentlige begivenheder i 2019

Grundlæggende synes bestyrelsen, at vi har haft en rigtig god sæson, og at der igen er sket mange ting i årets løb.

Vil starte med at nævne nogle af de væsentligste begivenheder/resultater, og

   

Lad mig starte med de mere positive:

  • De samlede kontingentindtægter i Danmark er fortsat faldende. På landsplan er antallet af golfspillere svagt faldende, men der bliver flere og flere flexmedlemmer. Hos os mærker vi ikke helt den samme tendens, og heldigvis ikke i samme negative omfang, som vore nærmeste naboer. Det vender Anders tilbage til.

I Skive Golfklub har vi de sidste 3 år haft mange begyndere – mere end normalt, når vi tænker på de forudgående lidt ”magre” år. Vi ligger langt over vore omkringliggende klubber mht. antal begyndere, og vi glæder os rigtig meget over de mange nye.

Vores koncept med at uddele mange ”fribilletter” på Forårsmessen i KCL har været rigtig god.

Tak til Begynderudvalget, som yder en stor indsats for at få de nye til at ”falde til”.

Tilslutningen til arrangementerne har været rigtig fin – især først på året.

  • Mads har de sidste par år arrangeret indendørs træning i vinterhalvåret, og i den kommende vinter har han nye planer. Hør nærmere herom senere.
  • Uge 28 forløb igen - igen rigtig godt. Mange gæster var med til at gøre det til en rigtig god uge for os alle.

God handel i shop, tøjsalg og travlhed i cafeen hos Anita og hendes hjælpere. Overskuddet er steget ca. 3000 til kr. 78.000. Tak til de mange frivillige, der var med til at gøre det til en god oplevelse at besøge Skive Golfklub.

  • Vi etablerede ”Frit Spil” sammen med Hvalpsund, Morsø, Aars og Løgstør for 9 år siden. For os er ordningen et stort medlemsgode, mens det for f.eks. Hvalpsund primært er og bliver et økonomisk gode. De to forskellige opfattelser har virket rigtigt godt sammen. Til gengæld er der andre klubber, som vanskeliggør et fremtidigt fornuftigt samarbejde.

Vi har haft lidt turbolens i ordningen for 3 år siden, hvor der var en risiko for, at ordningen skulle blive sprængt. Vi accepterede et kompromis, og det kostede os lidt, men de sidste 2 år har vi tjent pænt på ordningen, og fremadrettet regner vi med at tjene over 100.000 kr. pr. år på denne ordning.

Vi havde møde i Styregruppen for 3 uger siden, hvor den nedsatte arbejdsgruppe bl.a. anbefalede, at Nordvestjysk GK blev optaget. Arbejdsgruppen kom med nogle meget fine og fremadrettede forslag, men de første afstemninger om arbejdsgruppens forslag (ændrede stemmeregler) og Skive Golfklubs forslag (ophævelser af begrænsningen på max. 9 klubber) blev forkastet, hvilket i første omgang forhindrede optagelse af NVG. Men så skete der efterfølgende det, at Volstrup GC meddelte, at de trak sig ud – begrundet i at de lå i ”udkanten af ordningens periferi” med deraf lange køreafstande samt en for lav rundepris. Hermed blev der åbnet op for optagelse af NVG, som ellers – for første gang i 3 år - ikke havde ansøgt om optagelse. NVG har dog efterfølgende meddelt, at klubben gerne vil med. Næste år omfatter ordningen derfor fortsat 9 klubber, og prisen for deltagelse i ordningen i 2020 bliver uændret 900 kr.

Fordelingen af de indkomne midler er stadig 80 % til besøg, 10 % der fordeles ligeligt mellem klubberne, og 10 % som klubben selv beholder for hvervning af medlemmer. Vi havde gerne havde set det faste beløb afskaffet og en fordeling af resten på 85% til besøg og 15% til hvervning. Dette kunne der dog ikke skaffes flertal for på grund af de håbløse afstemningsregler.

Den nedsatte arbejdsgruppe kom med en stribe andre gode forslag, som alle blev vedtaget:

      • Navnet ændres til GOLFRING LIMFJORDEN
      • Holdturneringer kaldes fremover LIMFJORDS-GOLF
      • Fælles hjemmeside for ringen og holdturneringen
      • Fælles markedsføring af Åbne turneringer
      • Måske fælles sponsor for ordningen
  • Sidste nyt: Vi har i fredags netop modtaget svar på vores ansøgning om at tilslutte os GOLFRING VEST. Det betyder, at der i 2020 er mulighed for at deltage i 2 forskellige golfringe. Det bliver spændende at se resultatet af.
  • Som nævnt har vi de senere år oplevet en stigning i indtægt fra fritspils ordningen samtidig med at også andre greenfeeindtægter er steget. Noget af den øgede fortjeneste skyldes, at vores egen bane er blevet mere attraktiv og mere spilbar med flere gæster og lidt færre af vore egne, der om vinteren derfor spiller på de andre baner.
  • Vi startede i 2011 en Erhvervsklub, som har været en succes. I år har vi afholdt 5 arrangementer i Erhvervsklubben. Vi håber, at den er med til at gøre det attraktivt at være sponsor, og håber også, at medlemmer af Erhvervsklubben i 2020 vil hjælpe Sponsorudvalget med at finde nye sponsorer. Vore sponsorindtægter nåede næsten op på det forventede, og det håber vi bliver endnu bedre det kommende år. Vi vil arbejde hårdt for at få flere sponsorer, og vi ser frem til, at firmaerne vil benytte vores anlæg til ”company days” for egne ansatte og/eller forretningsforbindelser.
  • Vi har mange forskellige sponsormuligheder i SGK og bestræber os altid på at imødekomme individuelle ønsker fra sponsorer.

Senest har vi investeret i et nyt sponsorsystem (Dansk Grafik Design), der kan forbedre vores muligheder for at præsentere vores sponsorer på bedste vis.

Systemet inkluderer diverse muligheder for at klubbens interne og eksterne kommunikation fremstår ensartet og endnu mere professionelt fremover.

  • Vi startede for efterhånden mange år siden en ny afdeling for de helt små – Bambinoerne (3-11 år). Det var en kæmpe succes. Det var et friskt pust i klubben. Vi prøvede igen i år, uden stor succes. Der var ganske få fremmødte. Vi vil gerne fortsætte dette ellers gode initiativ, men det kræver engagerede ”legeonkler og -tanter”, som vi gerne vil finde hos klubbens medlemmer. Det lykkedes vi ikke med i år, så vi håber dette kan blive en større succes i 2020.

Det er fra bambinoerne og juniorerne, de kommende elitespillere skal rekrutteres.

  • For to år siden besluttede vi at droppe vintergreens og spille til sommergreens hele vinteren. Det har vi besluttet at fortsætte med.
  • Vi har brugt store kræfter på projekt ”Golf og Diabetes” med støtte fra DGU, den lokale Diabetesforening og Skive Kommune. Desværre med begrænset succes. Vi vender tilbage med et nyt kombineret projekt i det kommende år, hvor vi vil forsøge at bruge kræfter på også Paragolf gennem oprettelse af en Partnerskabsaftale med Skive Kommune omkring ”Bevæg dig for livet” og forsat samarbejde med DGU.
  • Vi har dannet to Fusionshold – et for Damer (sammen med Morsø og Harre Vig) og et for Super Veteraner (Sammen med Harre Vig). Inspireret af navneforandringen for fritspils ordningen har vi kaldt holdene for ”Team Limfjorden”. Et navn DGU har godkendt. Det vender jeg tilbage til.
  • Vi har fået Nye Golfregler med virkning fra 1. januar. Vi havde undervisere på DGU-kurser før årets start og har gennemført en stribe orienteringer for vore medlemmer hen over året. Vi har selv holdt et kursus for undervisere i januar med mange deltagere, hvor Brian Oswald kom, og har derigennem øget mængden af undervisere. Vi har også brugt en del penge på håndbøger og lommebøger til alle medlemmer.
  • Endelig kan jeg nævne, at vi i år har opsat et trådløst højtalersystem i klubhuset og senest også fået højtalere på terrassen. En tak til Seniorklubben for et tilskud på 3.000 kr.
  • Vi har også holdt et ”Pay & Play” forsøg. Det gav et enkelt medlem og lidt ekstra greenfee, men var primært tænkt som et medlemsgode, hvor man kunne invitere en ven eller et familiemedlem ud at spille.
  • Endelig kan nævnes, at vi har haft 2 positive artikler i de landsdækkende medier i år – i Dansk Golf og Golfbladet.

 

Vi har:

  • Ingen problemer med at finde hjælpere til konkrete opgaver – Ca. 160 blev igen inviteret til Afslutningsturneringen. Rigtig flot at over 20 % af vore fuldtidsmedlemmer yder frivilligt arbejde. Tak for det.
  • For et par år siden fik vi en mere grøn profil gennem etablering af jordvarme – og opsætning af solceller på klubhuset.

Solcelleanlægget giver strøm nok til at drive jordvarmeanlægget. Vi har således sparet en stor del på olieregningen. Til gengæld har vi fået et øget forbrug efter at klubhuset blev udvidet for nogle år siden, og vi fik et øget varmetab ved fjernelse af udestuen, men det ser ud til at det var en god investering.

  • Udført drænarbejde for over 600.000 kr. for ca. 2 år siden og vil meget gerne fortsætte med yderligere dræn. Vi kan allerede nu se resultatet af dette arbejde på trods af, at vejrguderne ikke har været med os. Vi håber på fortsat støtte fra SIS/Skive Kommune samt eventuelle fonde. Vi har pt. en ansøgning liggende om nye dræningsprojekter og håber på et positivt svar i løbet af de kommende måneder. Specielt træningsbanen er højt prioriteret.
  • Vi satte kontingentet op med ca. 3 % for nogle år siden og kan glæde os over, at det har ført til 2 år i træk med pæne overskud. Resultater, vi vurderer som meget tilfredsstillende, og resultater der stiller os bedre, når der skal forhandles kreditaftaler og leasingaftaler.
  • Vi har modtaget mange donationer fra en pæn del af vore medlemmer og håber på, at endnu flere slutter op, samt at vi supplerende får en moms-refusion. På den baggrund har vi besluttet ikke røre ved kontingentets størrelse i det kommende år. Men vore udgifter stiger, så hvis vor indtægter ikke følger med, kommer vi næppe uden om en beskeden stigning om et år.

 

Vi har også haft lidt blandede oplevelser i år, specielt når vi taler om vejret:

  • Vi har haft det vådeste efterår nogensinde. Helt ekstremt og rigtig ærgerligt.

 

Der er et par ting, vi kan beklage lidt:

  • Vi har fortsat stor afgang på over 11% og en stor del, der skifter kategori, men stadig en god tilgang af medlemmer fra andre klubber og folk, der har genoptaget golfspillet. Samlet er tilbagegangen i år af begrænset omfang, og vi håber på, at de af jer, der har meldt sig ud, kommer igen, når græsset bliver grønt og skavankerne måske er forsvundet.
  • Tilgangen på juniorsiden er begrænset. Vi har tidligere – som nævnt - haft bambinoer (3-11 år) med succes, men vi mangler i høj grad frivillige hjælpere både til dem og generelt til at tage sig af vore juniorer. Kom ud af busken – Vi sender dig gerne på et kort ungdomstrænerkursus, hvis det måtte have interesse, men det er ikke en betingelse. Der er også brug for ”legeonkler og -tanter”. Sidder der mon én eller flere her?

Det er fra juniorerne, de kommende elitespillere bl.a. skal rekrutteres.

  • Vi har mange dage, hvor banen er lukket på grund af matcher, turneringer m.m. Dem prøver vi hele tiden at minimere. Vore ”Klubber-i-Klubben” har fået besked på at reducere lukketiderne, så snart antallet af tilmeldte er kendt. Det er speciel vigtigt i ”prime-time”. Fritspils ordningen hjælper lidt i den forbindelse.

 

Arbejdet i bestyrelse og udvalg

Vi har i det forløbne år holdt 11 bestyrelsesmøder og mange udvalgsmøder.

Vi har holdt det traditionelle møde med vore naboer mod nordvest samt møder med vore samarbejdspartnere i ”Frit spil”, som snart ændrer navn til ”Golfring Limfjorden”.

 

Banen

Igen i år har vi haft store udfordringer rent vejrmæssigt – ikke så meget på grund af tørken, som vi var ramt af sidste år. Her i 2019 har vi oplevet en helt usædvanlig mængde nedbør, som har slået alle rekorder. Det har været så massivt, at vi allerede ret tidligt på efteråret var nødsaget til at lukke hul 1-7 og 17-18. Desuden har Driving Range været lukket i længere tid. Selv om banen forekommer at være vel drænet – med få undtagelser – er jorden blevet så mættet af nedbør, at dræningen ikke har kunnet klare problemerne. Vi har forsøgt at holde hul 8 -16 åbne for spil, således at der har været mulighed for at spille en runde golf.

I det milde vejr har græsset fortsat med at gro, men grundet nedbøren har klipning ikke været muligt uden at forrette skade på banen.

Med hensyn til dræning har vi et begrundet håb om at komme i betragtning om tildeling af midler fra Skive kommune – måske ikke i 2019/20, men så i 2020/21.

Før det våde efterår havde vi en særdeles fin bane, som er blevet rost meget af gæster og egne medlemmer.

I årets løb er der ydet en stor indsats af frivillige, som har gjort det muligt at løse mange opgaver – banekontrol, boldopsamling, vask af biler, rengøring af klubhus, rydning i bevoksninger m.v.

Greenkeeperne yder ligeledes et stort stykke arbejde – tit under vanskelige forhold – for at holde banen i god stand. Så der skal lyde en stor tak til både frivillige og greenkeeperne for indsatsen i årets løb. Ved årsskiftet sagde vi farvel til Christoffer Jepsen, som søgte nye udfordringer i Aalborg Golfklub. Vi fik heldigvis mulighed for at ansætte Henrik Wenzel, som er faldet godt til i klubben. Som nævnt i sidste års beretning fik vi lavet en aftale med Ove Teglgaard, som er uddannet mekaniker. Hans opgave er at lave småreparationer, smøring og vedligeholdelse af maskiner. Ove kommer alt efter behov.

Vi er af den opfattelse, at banen igen til næste år vil fremstå yderst velplejet på trods af de nuværende udfordringer.

Vi håber på forståelse for de dispositioner, som er truffet for at beskytte banen – herunder indskrænkninger, der er indført med hensyn til kørsel med golfbiler.

 

Skive Kommune

Vi har en rigtig god idrætskommune og et virkelig godt samarbejde med kommunen, men kunne godt tænke os lidt større villighed mht. at stille lokaler til rådighed i vinterhalvåret. Badminton og håndbold får gratis stillet masser af lokaler til rådighed uden betaling, mens vi blot bliver afvist eller hold hen. Også på klubhusområdet er der stor forskel på tilskuddenes størrelse.

Der er næppe meget at stille op, da større støtte til golf vil betyde mindre tilskud til andre, selv om det virker lidt urimeligt, at de klubber, der via kontingentet yder mest, får de laveste tilskud.

Vi afholder ydermere selv stort set alle driftsudgifter til anlægget, hvor mange andre idrætsklubber får det hele forærende. Det harmer mig stadig, når man sidste år kunne læse i avisen, at en fodboldklub ikke kunne skaffe frivillige til at klippe græskanterne og bebrejdede kommunen dette.

Kommunen takker hvert år egnens mange hundrede frivillige ledere og mestre ved en flot fest i KCL.

Vi har mødt velvilje fra kommunen omkring nogle sager, bl.a. asfaltering sidste år, men forsøger at gøre både politikere og ansatte i kommunen opmærksom på de store gavnlige virkninger, golf har på levetid, sundhed og mindsket sygefravær. DGU har tidligere lavet en analyse om disse emner og udarbejdet en brochure og kampagne under navnet ”Golf Gavner”. Det budskab må I gerne hjælpe med at bringe videre.

 

Turneringer for Begyndere/Nye medlemmer

Igen i år har vi høstet frugterne af forårsudstillingen i KCL.

Mange nybegyndere – ca. 80 - er strømmet til i årets løb til en meget favorabel pris på kr. 600 for hele forløbet.

Igen har vore mentorer ydet en stor indsats i forbindelse med begynderforløbet – både til træning og spil på banen efterfølgende. Nybegynderne har været glade for den indsats og mange har deltaget i kaffe og begynderturneringer i årets løb. Desværre måtte vi pga regnvejr aflyse to gange i efteråret, hvorfor vi arrangerede to ekstra turneringer i oktober.

Vi glæder os til at se mange af jer igen i 2020.

 

Medlemssituationen

Vi har – som nævnt indledningsvis - fortsat en stor medlemsmæssig afgang fra alle grupper (som de fleste andre golfklubber). Vi havde ved udgangen af september måned 701 fuldtidsmedlemmer og 131 Flex-medlemmer. Hertil kommer longdistance, juniorer uden banetilladelse. Sammen med de passive er vi oppe på et samlet medlemstal på knap 900 medlemmer. Det er nogenlunde som sidste år, og vi håber på mindst det samme medlemstal næste år – gerne flere med fuldt medlemskab.

Vi mistede tidligere en del medlemmer, da de som 25-26-årige gik fra ung-senior kontingent til fuldt kontingent. Baseret på dette forhold – og andre klubbers erfaringer – valgte vi sidste år at sænke kontingentet til 3.000 kr. for de 26-30. årige. Det ser ud til at have båret frugt, og vi håber derigennem at fastholde en del unge under uddannelse, unge der har travlt arbejdsmæssigt og for småbørnsfamilier, som ikke føler at de kan udnytte fuldtidsmedlemskabet i tilstrækkelig grad.

Vi mister også en del medlemmer, når de når op i alderen og får færre kræfter. Vi har et superveteran++ kontingent for medlemmer, der bliver 80 år eller derover, og som kun ønsker at spille 9 huller (og som kun må spille på hverdage).

 

 

Holdturneringer

Igen i år har vi haft mange ude at spille på forskellige hold.

Vi har haft hold, der har deltaget i DGU turneringer, Regionsgolf og i Limfjords golf.

Jævne resultater på elitesiden, hvor herrernes 1. hold blev nr. 2 i deres pulje i 3. DIV og meget tæt på at rykke op, mens et af vore kvalifikationshold rykkede op i 5. DIV. Vi regner også med at have et herrehold i kvalifikationsrækken, men der er desværre sket en fejl ifm. indberetningen, som skal afklares i de kommende uger.

På damesiden var vi tæt på oprykning til 3. DIV, men må nu nøjes med et fusionshold i kvalifikationsrækken med hjemmebane i Skive.

Vores veteranhold (60+) klarede sig rigtig fint i 2. DIV og er nu i landets fineste række – 1. DIV.

Vi valgte ikke at deltage i DGU-regi med et Super Veteranhold i år, men kan nu tilbyde de bedste spillere over 70 år en plads på det nye fusionshold i 1. DIV, som har hjemmebane på Harre Vigs bane.

Vi har evalueret spil og træning for eliten, hvor deltagelsen har været beskeden. Vi vil derfor i den kommende måned sende et spørgeskema ud til elitespillerne for at høre, hvad der kan gøres bedre, og hvad der eventuelt skal laves om.

I Regionsgolf klarede vi os knap så pænt, som tidligere. Vi fik dog puljevindere i B-rækken, Senior A og Veteran A, men desværre nåede ingen finalespillet.

I Limfjordsgolf var det svært at leve op sidste år, hvor vi vandt alle herrerækkerne. I år vandt A- og C-rækken og havde et af de 5 damehold i finalen, som endte uafgjort. Holdet tabte dog til Aars, som havde flest up’s.

I Regionsgolf og Limfjords-golf tilmelder vi først hold i begyndelsen af januar. Antallet af hold vil blive afstemt med de tilmeldinger, vi modtager i Golfbox, hvor der snart kommer opslag.

Vi har et ønske om, at så mange som muligt kan deltage i Regionsgolf, hvorfor man som udgangspunkt kun kan spille fast i én række.

Bestyrelsen ønsker også, at fortsætte bestemmelserne om, at man som fast holddeltager forpligter sig til at købe en klubtrøje – til gengæld giver klubben også næste år 50 % rabat via Sport 24. Vi har derudover anskaffet en pulje, der ligger på Sekretariatet, og som kan lånes af reserver, der hurtigt leverer dem vaskede tilbage.

Igen i år skal der lyde en stor tak til alle, der har hjulpet omkring alle hold: Holdkaptajner, turneringsledere, startere samt greenkeepere.

 

Christian Dahl har haft sin første professionelle sæson. Christian har haft blandede resultater, men har spillet nogle rigtigt gode runder, men også – som han selv siger – haft et for dårligt bundniveau. Et forhold, der skal arbejdes med i 2020.

Christian har stadig klubbens bedste handicap på +2,6, og vi håber, at han får tid til også at spille på vores hold i 3. DIV i den kommende sæson. Held og lykke i det kommende år.

 

SGK-Ungdom 2020

Ungdomsafdelingen har deltaget i en del turneringer. 9 og 18 hullers Kredsturneringen har over året været mere spændende end de seneste år. I år måtte de unge kæmpe mere for sejren end tidligere. 18 hullers turneringen vandt vi ikke i år, som vi ellers har gjort mange år i træk. Men det lykkedes os i år at vinde 9 hullers turneringen i kredsen.

Finalens modstandere var Rold Skov Golfklub og Hjørring Golfklub, som alle have vundet mange kampe og dermed havde kvalificeret sig gennem sejr i kredsfinalen.

Finalen blev spillet i super flot efterårsvejr, på en virkelig flot og velplejet hjemmebane, men trods hjemmebane fordel og et godt spillende Skivehold, måtte vi se os besejret af Hjørring Golfklub, der spillede sig til nogle utrolige flotte resultater.

Men flot Sølv til Skives unge spillere i finalen - Stort Tillykke med det fine resultat.

Holdet i Kredsturneringen har i år ikke været så godt besat, men der nogle nye unge medlemmer, som i næste sæson vil være klar til at prøve kræfter med disse turneringer. Dem skal vi have fat i, så vi også i årene fremover kan deltage i disse super hyggelige og spændende matcher.

Det giver et rigtig godt netværk at spille med andre unge fra andre klubber i nærområdet, og så er det spændende at spille andre baner.

Vi har deltaget i den årlige sommerlejr med overnatning i Harre Vigs sommerlejr hytte, som ligger lige ved siden af golfbanen. Vi overnatter fra søndag til onsdag og der er bare en masse dejlige unge mennesker i forskellige aktiviteter, med masser af golf, spil og hygge. I år deltog 10 unge fra Skive, og i alt på sommerlejren var der 54 unge mennesker samt ca. 15 voksne medhjælpere.

Det er en årlig tilbagevendende begivenhed som klubledere fra vores del af distriktet afholder og arrangerer for alle unge golfspillere. Det er en super hyggelig og fantastisk sommerlejr, hvor vi spiller 4 forskellige Golfbaner. Vi bliver afhentet med bus efter morgenmaden og kører ud til en af de golfbaner, vi skal spille. Efter golfrunden kommer bussen og kører os hjem til lejren igen, hvor der serveres aftensmad. Aftenen fortsætter med masser af konkurrencer og sjov samt præmie uddeling fra dagens match. Derudover har vi en aften hvor vi er i badeland efter at have spillet golf, og i år havde vi arrangeret en aften med Trick Golf Show af Karsten Maas. Det var et fantastisk show hvor nogle af de unge kom ind på ”scenen” og prøvede kræfter med Karstens forskellige trick. Derudover var Knud Storgaard der en aften for a give en Clinic på Driving Range,

 - en lærerig Clinic, hvor der blevet givet gode råd.

Træningen i år er foregået mandag og onsdag eftermiddage, og det har fungeret ganske godt med et fornuftigt fremmøde. Der er dog altid ønske om flere, så målet må være at få flere unge til at møde op og deltage i træningen. Det betyder, at der også er et behov for at få flere hjælpere.

Vi vil opfordre og prøve, og der vil blive set på forbedringer på hele denne del, så alle får mest muligt ud af træningen. 

I 2020 vil de dygtigste ungdomsspillere igen blive indlemmet i Elitetruppen til både træning og spil. Det er herfra de kommende elitespillere skal rekrutteres. De udvælges ikke alene ud fra handicap, men mere på talent og ikke mindst engagement i træning og god mødekultur.

Vi har igen i år forsøgt at afholde et større socialt arrangement hver måned, hvor vi mødes, spiller nogle hullers match, spiser/hygger/spiller andre spil og uddeler præmier. Det er en mega hyggelig eftermiddag/aften, hvor der deltager 10-14 unge, og hvor det ikke kun skal handle om golf, men om det sociale samvær, som også er en vigtig del af vores sport. Det skal være sjovt at spille golf. Vi vil gerne skabe et fællesskab, som skal være med til at fastholde vore medlemmer – ikke bare de unge, men gerne alle aldre.

Det er desværre ikke lykkedes os at afholde disse arrangementer til den aftalte tid hver måned. Det er ikke fuldt ud tilfredsstillende, men et af punkterne vi vil gøre bedre næste år.

En stor tak til de, der har hjulpet med ungdomsarbejdet og med de opgaver, der har været i det forgangne år.

 

Turneringer

I 2019 har der igen været en god tilslutning til klubturneringerne. Alle turneringer har været åbne, så også ikke medlemmer har kunnet deltage, og alle med let spisning, bortset fra Åbningsturneringen, hvor Spar Nord stod for en flot buffet efter spillet på banen.

Der har til alle klubturneringer været en flot opbakning af klubbens medlemmer, hvorimod der ikke er mange udefra, der deltager.

Det er bestyrelsens opfattelse, at spisning til alle turneringer er blevet godt modtaget, hvilket vi fortsætter med næste år, hvor vi regner med mindst samme antal turneringer.

Der vil næste år blive gjort en større indsats for, at klubberne i Golfring Limfjorden kan deltage i vore turneringer, ligesom de øvrige klubber i ordningen også vil invitere vore medlemmer til de fleste af deres turneringer.

Der skal lyde en stor tak til turneringssponsorer, til turneringsledere og hjælpere. Hvor er det dejligt, at så mange gerne vil hjælpe. Uden turneringssponsor og uden turneringsledere - ingen turnering.

 

Mange andre turneringer/aktiviteter

Ud over klubturneringerne har vi haft et stort udbud af turneringer for bestemte målgrupper, fx begyndere, juniorer, elite, sponsorer og ikke mindst ”Klubber i Klubben” (KiK): Old Girls, Tirsdagspigerne, Seniorklubben og Torsdagsherrerne.

I starten af det nye år vil vi have klubbens turneringskalender klar og vil holde et møde med ”Klubber-i-Klubben”, så vi undgår sammenfald af aktiviteter,

Vi kan i øvrigt kun opfordre de – som søger socialt fællesskab - til at melde sig ind i disse ”klubber”, som i høj grad også er traditionsbærende. DGU’s undersøgelser vedrørende udmeldelser har vist, at udmeldelsesprocenten er lavere for de medlemmer, der spiller i en fast gruppe som ”klubber i klubben”, morgengolfere, Long Stay tur til Spanien, Seniorklubbens 3-dagstur med stor tilslutning hvert år, deltagere i begynder- og andre turneringer og lignende fællesskaber.

Klubmesterskaberne havde en fornuftig tilslutning, men vi håber, at endnu flere får lyst at deltage i 2020 – der er rig mulighed for en spændende dyst i mange rækker.

De øvrige turneringer skal ikke gennemgås her, idet resultaterne kan findes på Golfbox. ”Ingen nævnt - ingen glemt”. Også her skal der lyde stor tak til turneringssponsorer og de mange turneringsledere og hjælpere.

 

Naboordninger

Vi har stadig en af landets mest omfattende greenfee-aftaler med nu over 40 andre klubber, heraf en stor del med ½ greenfee. Det har været og er fortsat vores opfattelse, at disse aftaler er nogenlunde omkostningsneutrale for klubberne (både økonomisk og med hensyn til pres på banerne), men er et stort gode for medlemmerne – ikke mindst for mange pensionister.

Sammen med ”GOLFRING LIMFJORDEN” giver aftalerne gode muligheder for udflugter og for at finde en anden bane, når ens egen er lukket.

Vi har for et par uger siden deltaget i møde med ”De Nordvestjyske klubber” og udvekslet erfaringer og nøgletal.

Vi har fortsat gratis spil én gang pr. år pr. bane for dame- herre- og seniorklubber (gælder kun SGK, HVG og Morsø og gælder kun, hvis man spiller sammen med hjemmeklubbens tilsvarende ”klub”).

Vi arbejder ihærdigt videre med etablering af ½ greenfee-aftaler for 2020 med flest mulige klubber.

Vi startede for 1½ år siden med at etablere rabataftaler (½ greenfee eller 100 kr. rabat) med klubber spredt rundt om i landet, så man på ferie eller tur altid har en billig bane i nærheden. Det fortsætter vi med.

Se nærmere herom på hjemmesiden i det nye år.

 

Mange ansatte

Skive Golfklub er jo ikke bare en klub, men også en virksomhed med en omsætning på 4-5 millioner. En klub som baserer sig på et stort medlemstal og en række gode sponsorer samt 10 ansatte eller personer på kontrakt.

Vi tog for et år siden afsked med Christoffer, men har fået en rigtig god erstatning i Henrik, og fortsætter en god bemanding på alle øvrige nøglefunktioner: Max, Vagn og Michael fortsætter alle på banen, Ove hjælper fortsat med vedligeholdelse af maskinparken, Pernille på Sekretariatet, Anders som pedel, Mads fortsætter med ”shoppen” samt som træner. Anita har forpagtet caféen i 5 år og gjort det rigtig godt. Hun har nu valgt at prøve noget andet. Vi har ansat en gammel kending, Hanne, som sammen med sin søster, Else Marie, fremover får ansvaret for drift af caféen. Vi kan alle glæde os over en forsat god bemanding.

 

 

Tak til vore sponsorer

Sponsoraftaler er et vigtigt fundament for opretholdelse af et spændende og aktivt klubliv i en af kommunens allerstørste idrætsklubber.

Samtidig er sponsoraftalerne en af forudsætningerne for opretholdelse af banestandard og udvikling generelt.

Til sponsorerne generelt vil vi gerne rette en stor tak for den flotte opbakning, vi møder hos områdets erhvervsliv.

Uden sponsorer kan vi ikke drifte med succes, som vi gør.

Vi vil også gerne opfordre vore medlemmer til at handle hos vore sponsorer – og gerne fortælle at man kommer, netop fordi det pågældende firma støtter Skive Golfklub.

 

Lidt om fremtiden

  • Vi vil i Skive Golfklub arbejde videre med vore tanker omkring baneforbedringer og beplantning.
  • Vi vil fortsat udvikle banen og fastholde kvalitetsniveauet, lave supplerende dræning (kan iværksættes i mindre moduler, men totalt løber det nemt op i en kvart million kr). Dræning af træningsbanen har i den forbindelse høj prioritet.
  • Oprensning af grøfterne og søerne er nødvendigt hvert år, og det fortsætter vi med.
  • I 2020 håber vi på succes for vore holdspillere på alle niveauer - både herrer og damer, juniorer, ungdom, seniorer, veteraner og super veteraner.
  • Vi satser på en fastholdelse af medlemstallet og gerne en forøgelse gennem nye indtag og forbedret fastholdelse af såvel nye som gamle medlemmer, som det er lykkedes for os gennem mange år.
  • Vi arbejder på at skabe flest mulige ”værdier i fuldtidsmedlemskabet”. Alene det, at vi er med i 2 Golfringe, giver os gode rekrutteringsmuligheder og forhåbentlig en bedret indtjening.
  • Vi håber at få kræfter til at arbejde videre med planerne om etablering af en ”Par 3” bane. Men udsigterne er blevet længere - medmindre tilgangen stiger voldsomt.

 

Hjælp fra medlemmerne

Der er – som nævnt - stor opbakning fra mange medlemmer til at yde frivilligt arbejde, i udvalg, i arbejdshold på banen, vedr. begynder- og ungdomsarbejde, støtte til sekretariatet, som servicemedarbejdere samt som turneringsledere og – hjælpere. Det har knebet lidt med hjælp til vognvask.

I bestyrelsen er vore kvindelige medlemmer stærkt underrepræsenteret. Gennemsnitsalderen er også høj – jeg selv trækker gevaldigt i den forkerte retning. Ser gerne, at vi på sigt får flere unge med.

Afslutningsturneringen blev afholdt i slutningen af oktober. Der var næsten ”fuldt hus” med 66 spillende og knap 90 spisende deltagere. Turneringen – og ikke mindst vores sponsorer (NOVA-C og DANPO – De Danske Familie Gårde) - dannede igen en festlig ramme om sæsonafslutningen – en ramme vi holder fast i.

Den gode opbakning håber jeg vil fortsætte, således at vi bl.a. derigennem forstærker den klubånd og det gode sociale samvær, som normalt hersker overalt i klubben.

Der blev på dagen uddelt en del priser:

  • Undertegnede modtog Skive Idræts Samvirkes ”Lederpris 2019”
  • Pernille, Anita og Dorte Thesbjerg modtog DANPO’s ”Fortjenst-abe”

 

Skive Golfklub er i ”en form for elitedivision” når vi bl.a. taler om hygge og socialt samvær – vil gerne være Danmarks hyggeligste golfklub. Af klubbens 7-800 aktive fuldtidsmedlemmer udgør seniorafdelingen mere end 160 medlemmer - de spiller bl.a. hver onsdag hele året rundt. Hvor er det fantastisk!

Det er mit håb, at alle – såvel medlemmer som ansatte, bestyrelsen og nye medlemmer af udvalg og arbejdsgrupper - vil arbejde for at 2020 også bliver et rigtig godt golf-år, hvor vi dyrker det sociale samvær, fællesskabet og kammeratskabet.

 

På bestyrelsens vegne 

Steen Krarup

 

Log ind på Golfbox

Skive golfklub
Hjælp til login
Skive Golfklub

Skive Golfklub

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her