Vedtægter

Klubbens navn: Tirsdagspigerne.

Tirsdagspigerne er en klub som er tilknyttet Skive Golf klub.

Medlemmer: Damer, med gyldig DGU kort, og som er medlem af Skive golfklub kan optages af tirsdagsklubben.

Kontingent: Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, og betales ved åbningstuneringen.

Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 6 medlemmer, formand, kasserer og 4 menige medlemmer.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, og vælges for 2 år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget.
Fratræder formanden eller kasserer i utide, rekonstituerer bestyrelsen sig. Alternativt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Tvist: Såfremt der opstår stemmelighed ved beslutninger, der skal træffes i bestyrelsen har formanden 2 stemmer.

Regnskab: Kassereren aflægger regnskab, som er godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Generalforsamling: Der afholdes generalforsamling ved afslutningstuneringen. Dagsordenen ophænges i klubben mindst 3 uger før generalforsamlingen.

Opløsning: Ved opløsning af Tirsdagsdamerne tilfalder evt. overskud og præmier Skive Golfklub.

Sponsorer
I samråd med greenkeeperne har vi besluttet at lukke bane...
  
Skivegolfklub på facebook
Skivegolfklub ungdom på facebook
Find vej til Skive Golfklub
Anbefal Skive Golfklub på facebook
Bravo Golf
Skive golfbane