Vedtægter

Klubbens navn: Tirsdagspigerne.

Tirsdagspigerne er en klub som er tilknyttet Skive Golf klub.

Medlemmer: Damer, med gyldig DGU kort, og som er medlem af Skive golfklub kan optages af tirsdagsklubben.

Kontingent: Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, og betales ved åbningstuneringen.

Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 6 medlemmer, formand, kasserer og 4 menige medlemmer.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, og vælges for 2 år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget.
Fratræder formanden eller kasserer i utide, rekonstituerer bestyrelsen sig. Alternativt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Tvist: Såfremt der opstår stemmelighed ved beslutninger, der skal træffes i bestyrelsen har formanden 2 stemmer.

Regnskab: Kassereren aflægger regnskab, som er godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Generalforsamling: Der afholdes generalforsamling ved afslutningstuneringen. Dagsordenen ophænges i klubben mindst 3 uger før generalforsamlingen.

Opløsning: Ved opløsning af Tirsdagsdamerne tilfalder evt. overskud og præmier Skive Golfklub.

Sponsorer
TIDSBESTILLING ER GÆLDENDE FOR START PÅ HUL 8...
Hul 1 - 7 & 17 + 18 er midlertidigt lukket pga ikke spilb...
Der kan pt ikke samles træningsbolde, da træningsbanen er...
Skive golfklub deltager med 5 hold i danmarksturneringen....
Endnu en succesfuld uge 28 er til ende. En uge med over ...
Skivegolfklub på facebook
Skivegolfklub ungdom på facebook
Find vej til Skive Golfklub
Anbefal Skive Golfklub på facebook
Bravo Golf
Skive golfbane