Kontingent 2018

Har du tidligere været medlem i en anden DGU golfklub og ønsker at indmelde dig i Skive Golfklub, bedes du udfylde nedenstående indmeldelsesblanket og aflevere eller sende den til kontoret. Herefter vil du blive indmeldt i klubben og du modtager automatisk DGU kort samt kontingentopkrævning.

Er du nybegyndere henvises der til Begynderinfo her på hjemmesiden. 

Årskontingent 2018
- spil gratis resten af 2017 ved indmeldelse i 2018

Bambino Kr. 300,00
Junior 7 - 18 år Kr. 895,00
Ung-Senior 19 - 25 år* Kr. 1.995,00
Senior Kr. 5.500,00
Ægtepar Kr.  11.000,00
Flex medlem** Kr. 995,00
Long distance Kr. 2.000,00

* Ung-senior

Du er ung-senior fra og med det år du fylder 19 år, til og med det år du fylder 25 år. Satsen vil også gælde hvis du er under uddannelse efter du er fyldt 25, du skal dog fremvise studiekort og bevis på at du modtager SU til kontoret

Alle priser er inkl. brug af træningsbolde. Kontingentet opkræves en gang årligt, ultimo januar, med betaling primo februar.

** Flex medlem

Som Flex medlem har du ret til at benytte klubbens træningsfaciliteter. 
Du har spilleret på de DGU baner der modtager flex medlemmer, mod betaling af banens fastsatte green fee pris for flex medlemskab. 
Du kan deltage i Skive Golfkubs turneringer mod betaling af kr. 200,- eller en green fee voucher. Du kan ikke deltage i Frit Spils ordningen og i Regionsgolf. Du kan heller ikke udnytte de greenfeaftaler Skive Golfklub har med andre klubber.

På kontoret sælges green fee til flex medlemmer med rabat. Kontakt Pernille på kontoret.


§4. UDMELDELSE. Ønsker et medlem at udmelde sig eller overgå til en anden, lavere medlemskategori, må begæring herom skriftligt fremsættes til klubben inden udgangen af november måned. Ved fremsendelse med elektronisk post er denne først gyldig når klubben har kvitteret for modtagelse ved besvarelse med elektronisk post. Udmeldelsen gælder pr. 31. december. Udmeldelse senere end udgangen af november måned kan indtil den 31. januar begæres mod betaling af et gebyr på kr. 1.500,- samt 1/12 af medlemskontingent pr. påbegyndt måned. Ændringen vil være gældende fra den 1. januar 2017.

Indmeldelsesblanket udfyldes og sendes til kontoret.

Sponsorer
TIDSBESTILLING ER GÆLDENDE FOR START PÅ HUL 8...
Hul 1 - 7 & 17 + 18 er midlertidigt lukket pga ikke spilb...
Der kan pt ikke samles træningsbolde, da træningsbanen er...
Skive golfklub deltager med 5 hold i danmarksturneringen....
Endnu en succesfuld uge 28 er til ende. En uge med over ...
Skivegolfklub på facebook
Skivegolfklub ungdom på facebook
Find vej til Skive Golfklub
Anbefal Skive Golfklub på facebook
Bravo Golf
Skive golfbane