Holdturnering

Klubben har gennem længere tid tilstræbt at være selvforsynende med spillere til de respektive hold.

I 2017 er der tilmeldt 4 hold i DGU regi. På herresiden har klubben et 2 divisions hold, andetholdet deltager i den nyetablerede 5. division og tredjeholdet spiller i kvalifikationsrækken. Damerne spiller  i 3. division 

Vi ændrede vores elitemålsætning for et år siden, hvor vi besluttede os for i højere grad at satse på “egen avl”. Målsætningen er forsat talentpleje, hvor de bedste juniorer vil tilbydes, at deltage i elitetræningen, således at spillere med stort engagement og potentiale udvikles yderligere samtidig med, at vi skal dyrke de øvrige juniorer og den brede medlemsskare, der er klubbens fundament.

 Klubbens nye målsætning på herresiden er, at holde sig fast i både 1. holdet og håb om andetholdet. På damesiden håber vi at holdet bider sig fast i rækken. Vi mener det er et realistisk mål. Med stadig fokus på vores unge spillere. Vi ved, at mange af vores sponsorer bakker op om den ændrede holdning og håber, at alle vore medlemmer gør tilsvarende.

Mads Iversen  forsætter som spiller og træner i 2017.

Elitetræning er fra 2017 ændret til generel individuel træning samt fællestræning lørdag to uger inden division. Holdkaptajnerne har et antal træningstider som de kan udlevere til spillerne på respektive hold, den individuelle trænings aftales direkte med Mads Iversen. Der er i Mads Iversens kalender afsat tider ugentligt hvor trænings kan afvikles, alternativt kan andre tidspunkter aftales med Mads Iversen direkte.

Der vil igen i år være en løbende ranglisteturnering for herrespillere under hcp  12 og juniorer under Hcp 18, samt damer under Hcp 18. Igen i år vil de ligge på tirsdage kl 17.00, og på lørdage kl. 09.00. Det vil også være muligt at afholde træningsturnering på fremmede baner. Det vil være oplagt at bruge de baner der er med i Fritspils ordningen.

Juniorers deltagelse eliteturneringer er et tilbud til juniorerne i tillæg til det arbejde der udføres i ungdomsafdelingen, ikke et enten eller. Deltagelsen aftales med Mads Iversen.

Vi ser frem til en god sæson, og et forhåbentligt godt golf år.

Eliteudvalget

Sponsorer
I samråd med greenkeeperne har vi besluttet at lukke bane...
  
Skivegolfklub på facebook
Skivegolfklub ungdom på facebook
Find vej til Skive Golfklub
Anbefal Skive Golfklub på facebook
Bravo Golf
Skive golfbane